REV 19 DEC 95

        Ur "En flykting korsar sitt spår" av den norske författaren Aksel Sandemose (1899-1965)© PM ARNEKE